این قسمت ویژه افرادیست که سابقه معاینه و تشکیل پرونده ندارند.

کسانی که پرونده داشته و پیش از این مورد معاینه قرار گرفته اند می توانند از طریق تماس تلفنی سوالات خود را عنوان کنند.

پس از بررسی پرونده ایشان، پاسخگوی سوالات ایشان خواهیم بود.